Sobota, 27 Avgust 2016, 20:33
Domov Drugo izobraževanje Tečaji Socialni-a oskrbovalec-ka na domu

O programu in komu je namenjen

Priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev NPK socilani oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu so namenjene tistim, ki imajo veselje do oskrbe starejših ljudi, sprejemajo drugačnost, so strpni, pošteni... in tistim, ki bi radi opravili izpit za pridobitev certifikata NPK socilani oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:
- končana osnovna šola
- 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi oz. eno leto na področju socialnega skrbstva
- starost najmanj 23 let
- uspešno zaključen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev)
- imeti socialne in psihofizične lastnosti, ki so sestavni del poklicne kompetentnosti.

Socialne in psihofizične lastnosti so vključene v ocenjevalni postopek, pri ocenjevanju portfolija, pripravi nalog za dokazovanje usposobljenosti in neposredno ocenjevanje. Opredeljeni so po posameznih področjih:
- socialno varstvo
- delo z uporabniškimi skupinami
- organizacija dela
- socialno vključevanje uporabnikov
- komunikacija
- ravnanje s pripomočki
- oseban oskrba
- gospodinjska pomoč
- zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Vsebina

Pred prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja za pridobitev NPK socilani oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu  mora kandidat uspešno zaključiti 128-urni verificiran program Socialni oskrbovalec / Socialna oskrbovalka na domu, ki zajema naslednje vsebine:
- komunikacija
- organizacija dela
- delo zuporabniškimi skupinami in socialno vključevanje uporabnikov
- gospodinjska pomoč in socialno oskrbovanje na domu
- ravnanje s pripomočki
- osebna oskrba (praktnični del usposabljanja)

več na: http://www.szslo.si/3Dejavnosti/32Certificiranje.htm


 

Informacije in prijave:
Aleksandra Barbo
koordinatorka izobraževanja
T: ++386 7 34 82 103
E: aleksandra.barbo@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure
sreda, od 11. do 18. ure
petek, od 9. do 14. ure

Kidričeva ulica 2 Tel: 07 34 82 100 email: info@ciktrebnje.si  
8210 Trebnje Fax: 04 34 82 102 www: www.ciktrebnje.si

facebookRSS

Vse pravice pridržane 2011 - www.ciktrebnje.si, Izdelava: Smarthost.si