Ponedeljek, 29 Avgust 2016, 17:57
Domov Projekti Projekti Projekti - prikaz na levem modulu BZZ - Branje za znanje in branje za zabavo

Porajajoča se pismenost je ključna za otrokov razvoj v uspešnega bralca in učenca. Program spodbuja in razvija družinsko pismenost in je namenjen staršem, ki se želijo opremiti s koristnimi informacijami o načinih in pomenu branja, tehnikah in metodah učenja branja in spodbujanju bralne spretnosti pri otroku, otrokove porajajoče se pismenosti in motivacije za branje.

Namenjen je predvsem staršem oziroma starim staršem predšolskih otrok (predvidoma od starosti 4 do 6 let), ki želijo pridobiti znanja in spretnosti spodbujanja pismenosti in bralne kulture pri otrocih, spoznajo različne oblike aktivnega preživljanja prostega časa, primerno otroško literaturo, se družijo z otroki ter skupaj spoznavajo vrednoto branja in učenja in si podarijo neprecenljivi košček svojega časa.

Delo poteka v obliki srečanj, ki se jih udeležujejo starši oziroma stari starši in otroci. Program traja 20 do 24 ur oziroma 10 do 12 srečanj, ki se izvedejo vsakih štirinajst dni. Delo poteka v obliki prijetnih in motivacijskih učnih načinov - projektno učenje, delavnice, delo z litaraturo in samostojno delo, diskusije...


Udeležba v programu je brezplačna, saj jo v obdobju od 2010 do 2013 sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.


Informacije:
Kristina Jerič
T: +386 7 34 82 108
E:
kristina.jeric@ciktrebnje.si

Aktivnosti

Skupina Vrtec Mirna

Trajanje: 1.11.2011 do 30.12.2011

Skupina Vrtec Trebnje

Trajanje: julij - avgust 2012Kidričeva ulica 2 Tel: 07 34 82 100 email: info@ciktrebnje.si  
8210 Trebnje Fax: 04 34 82 102 www: www.ciktrebnje.si

facebookRSS

Vse pravice pridržane 2011 - www.ciktrebnje.si, Izdelava: Smarthost.si