Petek, 26 Avgust 2016, 11:58
Domov Projekti Projekti Svetovalec za kakovost

Trajanje projekta

1.1.2011 do 31.12.2011

 

Usposabljanje in delovanje svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

Predpogoj za to, da bo oseba, ki bo na CIK Trebnje opravljala naloge svetovalca za kakovost, te naloge opravljala kakovostno, je, da se za to ustrezno usposobi. V ta namen se bo oseba, ki se bo usposabljala za svetovalca za kakovost udeležila štirih delavnic namenjenih usposabljanju za opravljanje vloge svetovalca za kakovost na Andragoškem centru Slovenije. Na usposabljanjih si bo pridobila konkretna znanja in veščine o vlogi in nalogah svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih ter za izpeljavo dogovorjenih aktivnosti presojanja in razvijanja kakovosti ter na zavodu tudi koordinirala izpeljavo teh aktivnosti (npr. organizacija izvedbe usposabljanja za kolektiv, aktivno sodelovanje v komisiji za kakovost na zavodu, priprava in izvedb načrta dela komisije za kakovost na zavodu, priprava poročila o kakovosti, itd.)

Listina o kakovosti

Na podlagi pripravljenega pregleda (analiza stanja) različnih aktivnosti pri presojanju in razvijanju kakovosti, ki potekajo na CIK Trebnje, bodo izpeljane aktivnosti za sprejem, tisk in izvajanje listine o kakovosti, v kateri bodo opredeljeni postopki, ki jih izobraževalna organizacija sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost, še posebej pa vloga svetovalca za kakovost v tovrstnih aktivnostih.

Spletna stran o kakovosti

Za namene informiranja javnosti o delu na področju kakovosti v izobraževalni organizaciji, bo dopolnjena spletna stran o kakovosti z različnimi informacijami in pripomočki, ki jih bo pripravljal svetovalec za kakovost.

Cilji

S sodelovanjem v projektu bomo na CIK Trebnje usposobili enega svetovalca za kakovost in z njegovo pomočjo izvedli različne aktivnosti za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih.

Eden izmed temeljnih ciljev projekta je, da se oseba, ki bo v izobraževalni organizaciji opravljala naloge svetovalca za kakovost, usposobi za to delo. Med temeljne kvantitativne in kvalitativne cilje projekta nadalje sodi tudi izpeljava aktivnosti za sprejem in izvajanje listine o kakovosti. Za namene informiranja javnosti o delu na področju kakovosti v izobraževalni organizaciji, bo dopolnjena spletna stran o kakovosti z različnimi informacijami in pripomočki, ki jih bo pripravljal svetovalec za kakovost.

Rezultati/izdelki projekta

  • Usposobljena ena oseba za opravljanje nalog svetovalca za kakovost.
  • Oseba, ki se usposablja za opravljanje nalog svetovalca za kakovost, se udeleži vsaj 4 delavnic, namenjenih usposabljanju za delovanje svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji.
  • Sodelovanje v komisiji za kakovost
  • svetovalec za kakovost bo deloval v izobraževalni organizaciji
  • Izdelan načrt dela komisije za kakovost za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011
  • Izdelana, sprejeta in natisnjena listina o kakovosti
  • Dopolnjena spletna stran o kakovosti

 

Aktivnosti

Obdobje 1.1 do 31.3.2011:

Izdelana je bila analiza stanja sistema kakovosti na zavodu, hkrati pa je potekalo tudi informiranje zaposlenih o projektu. Izvedeno je bilo delovno srečanje s člani skupine za kakovost na zavodu, koordinatorka izobraževanja odraslih, ki se usposablja za svetovalko za kakovost pa se je udeležila dveh delavnic, ki sta potekali 26.1.2011 in 9.3.2011 na ACS.

Obdobje 1.4. do 30.6.2011:

Nadaljevali smo z načrtovanimi aktivnostmi projekta. Koordinatorka izobraževanja odraslih, ki se usposablja za svetovalko za kakovst se je udeležila izobraževanja - delavnice, ki je potekala na ACS, 22.4.2011. Kot članica komisije se je udeležila kolegialne presoje na drugi instituciji za izobraževanje odraslih, ki je potekala na LU Ormož 24.5.2011 ter gostila člane kolegialne presoje na našem zavodu, ki je potekala 11.5.2011.


Informacije:
Kristina Jerič
T: ++386 7 34 82 108
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

Kidričeva ulica 2 Tel: 07 34 82 100 email: info@ciktrebnje.si  
8210 Trebnje Fax: 04 34 82 102 www: www.ciktrebnje.si

facebookRSS

Vse pravice pridržane 2011 - www.ciktrebnje.si, Izdelava: Smarthost.si