Petek, 26 Avgust 2016, 03:14
Domov Projekti Projekti UNIP

 

Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih

Trajanje projekta:

1. 1. 2009 do 31. 3. 2012


Partnerji projekta:

Projekt vodi Ljudska univerza Kočevje, v konzorcijskem partnerstvu pa sodelujejo še partnerji: CIK Trebnje, RIC Novo mesto, ŠCPET Ljubljana, ZLUS in DOIO.


O projektu:

Pred slabim desetletjem so se na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja začele uvajati spremembe, ki so bistveno posegle v vsebino, organizacijo, izvedbo in ocenjevanje srednjega izobraževanja pri nas. Na področju izobraževanja mladine so se izvajalci novosti lotevali projektno, projekt UNIP pa je bil zasnovan kot pomoč pri uvajanju novosti na področju srednjega izobraževanja za odrasle.

Temeljni namen projekta je zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje. V sklopu projekta bomo izdelali različne protokole v podporo izvajalcem srednjega izobraževanja odraslih pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, priznavanju predhodno pridobljenega znanja ter izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih.

Usposobili bomo strokovnjake, ki bodo kompetentni prenašalci novih znanj na ostale uporabnike v izobraževalnih institucijah in kolektivih. Razvili bomo tudi računalniško aplikacijo in informacijsko bazo za osnovna orodja za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov v izobraževanju odraslih.

 

Več o projektu na: LU Kočevje-UNIP
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.Informacije:
Kristina Jerič
T: ++386 7 34 82 108
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si


Kidričeva ulica 2 Tel: 07 34 82 100 email: info@ciktrebnje.si  
8210 Trebnje Fax: 04 34 82 102 www: www.ciktrebnje.si

facebookRSS

Vse pravice pridržane 2011 - www.ciktrebnje.si, Izdelava: Smarthost.si