Sreda, 24 Avgust 2016, 17:59
Domov Projekti Projekti Projekti - prikaz na levem modulu UŽU Izziv podeželja

Podeželje je vir številnih možnosti, ki predstavljajo izziv in priložnost za njegovo prebivalstvo. Zato je glavni namen programa, da udeleženci osvojijo temeljna znanja in spretnosti, ki jim omogočajo lažje prepoznavanje in vrednotenje lastnih potencialov ter možnosti in potencialov, ki jim jih nudi okolje za izvajanje dejavnosti na podeželju.

Udeleženci programa osvajajo temeljna znanja in spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in usposabljanje za vseživljenjsko učenje ter aktivno državljanstvo. Pomemben cilj programa je tudi motiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju (bodisi v povezavi z osnovno ali dopolnilno dejavnostjo na kmetiji) ter spodbujanje za trajnostni razvoj podeželja. Program spodbuja udeležence, da prepoznavajo zaposlitvene, podjetniške in druge priložnosti podeželja ter jih motivira za izvajanje novih dejavnosti na podeželju.

 

Program traja 120 ur in poteka v obliki prijetnih in motivacijskih učnih načinih – projektno učenje, delavnice, študije primerov, praktično in samostojno delo, delo z računalnikom, diskusije … Program poteka v skupinah z do 12 udeleženci. Izvaja se dvakrat tedensko in zaključi predvidoma v treh mesecih.

Udeležba v programu je brezplačna, saj jo v obdobju od 2010 do 2013 sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

 

Informacije:
Kristina Jerič
T: +386 7 34 82 108
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

Aktivnosti

V šolskem letu 2010/2011 je potekala ena izvedba programa, ki se je izvedla v prostorih OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Kidričeva ulica 2 Tel: 07 34 82 100 email: info@ciktrebnje.si  
8210 Trebnje Fax: 04 34 82 102 www: www.ciktrebnje.si

facebookRSS

Vse pravice pridržane 2011 - www.ciktrebnje.si, Izdelava: Smarthost.si