Sobota, 27 Avgust 2016, 06:33
Domov Projekti Projekti Zgodbe iz skrinje

Trajanje

1.6.2010 do 27.5.2011


Partnerji projekta

O projektu

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je na podlagi javnega poziva za pripravo projektov za razvoj podeželja občin LAS Dolenjske in Bele Krajine 2010 pripravil projekt Zgodbe iz skrinje. Projektno partnerstvo, ki ga sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program za razvoj podeželja – 4. os (pristop LEADER) in Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine je trajal 12 mesecev in vključeval področja občin Mokronog-Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Trebnje.

Delo je bilo nadaljevanje uspešnega projekta Družabno življenje nekdaj in danes, ki smo ga zaključili v letu 2009. Pozornost smo tudi tokrat namenili odkrivanju in ohranjanju posebnosti lokalne dediščine. Ugotavljamo namreč, da na terenu obstajajo kakovostne in edinstvene informacije o življenju ljudi nekdaj, o nastanku vasi, trgov in krajev, različne zgodbe, pesmi…, ki pa jim grozi pozaba. V našem lokalnem okolju sicer delujejo posamezniki in različne skupine, ki hranijo in na ljubiteljski način zbirajo te informacije, žal pa zanje ve premalo ljudi. S pričujočim projektom smo želeli odstraniti nekaj prahu s starih spominov. Izvedle so se praktične delavnice, na katerih so udeleženci spoznavali in osvajali rokodelske spretnosti. Pod budnim očesom lokalnega rokodelca smo izdelali več kot sto pletenih skrinjic iz šibja, ki danes krasijo številna gospodinjstva. Hkrati pa so potekale raziskave in zbiranje informacij, zgodb in drugih materialnih virov iz življenja lokalnega prebivalstva nekoč. Te zgodbe smo ujeli v drobne knjižice in jih zaklenili v pletene skrinje. Zaključek projekta in predstavitev rezultatov je bila 27. maja 2011 na Jurjevi domačiji.

Rezultati/izdelki projekta

- izvedenih 6 intervjujev na terenu

- natisnjenih 900 knjižic

- izdelanih 300 skrinjic

- izvedene delavnice v sodelujočih občinah

- izdelanih 300 rokodelskih izdelkov

- usposobljenih 60 udeležencev v rokodelski spretnosti

- izvedene promocijske dejavnosti (objave v medijih, zloženke, zaključna prireditev)Informacije:
Martina Podlesnik
T: ++386 7 34 82 108
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Kidričeva ulica 2 Tel: 07 34 82 100 email: info@ciktrebnje.si  
8210 Trebnje Fax: 04 34 82 102 www: www.ciktrebnje.si

facebookRSS

Vse pravice pridržane 2011 - www.ciktrebnje.si, Izdelava: Smarthost.si