Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Čistilec-ka prostorov

Čistilec-ka prostorov

O programu in komu je namenjen

Priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev NPK Čistilec/ čistilka prostorov so namenjene kandidatkam in kandidatom, ki se želijo usposobiti za čiščenje in pospravljanje stanovanj in hiš.

Posebni pogoji za pridobitev poklicne kvalifikacije:
–    zaključena osnovnošolska obveznost,
–    zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za opravljanje poklica čistilec prostorov.

Vsebina

Ročno čiščenje prostora:
–    dnevno čiščenje talnih, nadtalnih površin, sobnega in stavbnega pohištva, inventarja, košev, kuhinjskih aparatov, pripomočkov in steklenih površin, delovnih površin na dosegu rok
–    nameščanje papirnate konfekcije, vrečk za odpadke
–    nanašanje zaščitnih premazov na talne obloge
–    čiščenje okolice smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja
–    poročanje o stanju opreme za delo
–    poznavanje vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrste čiščenja
–    poznavanje čistil in premazov za čiščenje ter trajnost in uporabnih značilnosti materialov,      značilnih poškodb pri uporabi in vzdrževanju, rezultatov nege na materialih
–    poznavanje različnih materialov za čiščenje

Dezinfekcija:
–    občasna dezinfekcija prostorov
–    čiščenje sanitarij in sanitarne opreme ter nameščanje dišalnikov, dezinfekcija kljuk in okolice kljuk na vratih
–    doziranje in nameščanje razkužilnih sredstev
–    poznavanje in uporaba dezinfekcijskih sredstev

Izpolnjevanje kontrolne dokumentacije in sporočanje o stanju tehnične opreme:
–    izpolnjevanje kontrolne dokumentacije
–    poročanje o stanju opreme za delo

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Potek usposabljanja

Priprave obsegajo teoretični (10 ur) in praktični (30 ur) del.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti za pridobitev NPK   Čistilec/ čistilka prostorov:

Kandidat-ka, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži izpita, ki bo organiziran na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. Preverjanje poteka v obliki   storitve z zagovorom.

Informacije in prijave:
Martina Podlesnik
koordinatorka   izobraževanja
T: +386 7 34 82 108
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek – četrtek, od 9. do 15. ure
petek, od 9. do 14. ure