Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Knjigovodstvo – poglobljeno

Knjigovodstvo – poglobljeno

O programu in komu je namenjen

Program je namenjen tistim, ki želijo osvojiti osnovna znanja s področja računovodstva in knjigovodstva.

Pogoji za vključitev je poznavanje vsebin, predvidenih s programom usposabljanja za knjigovodska dela – osnovno.

Vsebina

– Slovenski računovodski standardi
– DDV in druge obveznosti do države
– knjiženje poslovnih dogodkov v računalniški aplikaciji
– obračun plače in drugih osebnih prejemkov
– računovodstvo maloprodaje in veleprodaje
– letno poročilo
– uporaba knjigovodskega računalniškega programa

Potek usposabljanja

Usposabljanje traja 40 ur in obsega teoretični in praktični del, ki potekata skupaj. Program se v celoti izivaja v računalniški učilnici, ob podpori računalniške aplikacije za spremljanje računovodstva.

Usposabljanje vodijo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju knjigovodstva in računovodstva.

Predavanja potekajo na sedežu zavoda, pred začetkom usposabljanja pa z udeleženci sklenemo Pogodbo o medsebojnih obveznostih v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje se zaključi s pisnim in ustnim izpitom. Udeleženci usposabljanja, ki osvojijo predvidene vsebine in poravnajo vse stroške izobraževanja, prejmejo potrdilo CIK Trebnje.

Interno gradivo
Opredmetena osnovna sredstva
Plače
Zaloge materiala
Konti

Informacije in prijave:
Martina Podlesnik
organizatorka izobraževanja
T: ++386 7 34 82 108
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek – četrtek, od 9. do 15. ure
petek, od 9. do 14. ure