Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Knjigovodstvo – osnovno

Knjigovodstvo – osnovno

O programu in komu je namenjen

Program je namenjen tistim, ki želijo usvojiti osnovna znanja s področja računovodstva in knjigovodstva.

Pogoji za vključitev: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje

Vsebina

– temeljne računovodske kategorije
– osnove dvostavnega knjigovodstva
– Slovenski računovodski standardi
– plačilni promet
– DDV, davek od dohodkov pravnih oseb
– knjigovodstvo osnovnih sredstev
– knjigovodstvo plač in drugih osebnih prejemkov
– materialno knjigovodstvo
– praktično delo z uporabo računalniškega programa

Potek usposaljanja

Usposabljanje traja 80 ur in obsega teoretični in praktični del, ki potekata skupaj. Program se v celoti izivaja v računalniški učilnici, ob podpori računalniške aplikacije za spremljanje računovodstva.

Usposabljanje vodijo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju knjigovodstva in računovodstva.

Predavanja potekajo na sedežu zavoda, pred začetkom usposabljanja pa z udeleženci sklenemo Pogodbo o medsebojnih obveznostih v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje se zaključi s pisnim in ustnim izpitom. Udeleženci usposabljanja, ki osvojijo predvidene vsebine in poravnajo vse stroške izobraževanja, prejmejo potrdilo CIK Trebnje.

Informacije in prijave:
Martina Podlesnik
organizatorka izobraževanja
T: ++386 7 34 82 108
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek – četrtek, od 9. do 15. ure
petek, od 9. do 14. ure