Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Osnovna šola za odrasle

Osnovna šola za odrasle

Opis programa

Program je namenjen odraslim, ki niso dokončali redne osnovne šole, mlajšim odraslim, starim najmanj 15 let, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovne šole. Program je brezplačen in ga financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in  Šentrupert.

Način izobraževanja

Organizirano skupinsko ali vodeno individualno izobraževanje.

 

Informacije in prijave:
Sabina Tori Selan
organizatorka izobraževanja
T: +386 7 34 82 104
E: sabina.tori-selan@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek, torek, četrtek, od 9. do 15. ure
sreda, od 11. do 18. ure
petek, od 9. do 14. ure

Potek in organizacija izobraževanja

Izobraževalni program omogoča doseganje standardov znanj in ciljev enakovrednim izobraževanju za mladino. Vpis poteka vse leto, pouka pa ob podpori različnih aktivnih in dinamičnih učnih metod za odrasle, ki se prilagajajo posamezniku, njegovim možnostim in potrebam.

Zaključek izobraževanja

Za dokončanje programa mora udeleženec s pozitivno oceno opraviti vse z učnim načrtom predvidene predmetne obveznosti. Udeleženci devetega razreda se lahko udeležijo nacionalnega preverjanja znanja, ni pa več obvezno.

Nacionalno preverjanje znanja:
– slovenščina
– matematika
– tretji predmet, ki ga za tekoče šolsko leto določi minister.