Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Pomoč Romom pri socializaciji

Pomoč Romom pri socializaciji

Program  omogoča številne  dejavnosti, ki so namenjene  Romom, tako na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje kot v romskem naselju. S programom želimo spodbuditi Rome k vključevanju v različne izobraževalne programe, spodbujati romske starše za sodelovanje s šolami, informirati Rome o zaposlitvenih in drugih možnostih.

Program prispeva:

  • pri  večji integraciji, osveščenosti in boljši kakovost življenja Romov,
  • pri  ohranjanju romske kulture,
  • pri  zmanjševanju predsodkov in stereotipe o romski skupnosti,
  • pri odpravljanju jezikovnih ovir,
  • pri povezovanju z okoljem,
  • pri urejanju bivanjskih in infrastrukturnih razmer v naselju,
  • pri spremljanju (dostopu) do uradnih institucij,
  • pri integraciji v lokalno okolje,
  • pri spodbujanju k zdravemu načinu življenja.

Javni delavci  nudijo učno pomoč romskim učencem v Programu  osnovne šole za odrasle.
Program je za udeležence  brezplačen, ker  ga sofinancira Zavod RS za zaposlovanje.

 

Informacije in prijave:
T: +386 7 34 82 100
E: info@ciktrebnje.si