Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Ruščina

Ruščina

O programu in komu je namenjen

Tečaj je namenjen obvladovanju tujega jezika za splošno rabo in osvajanju vseh štirih jezikovnih spretnosti (razumevanje, govor, branje in pisanje).

Tečaj vodijo usposobljeni učitelji tujega jezika. Učenje poteka v sproščenem vzdužju in spodbudnem okolju, ob podpori aktivnih in dinamičnih učnih metod učenja tujih jezikov za odrasle. Pred začetkom tečaja s kandidati sklenemo Pogodbo o medsebojnih obveznosti v izobraževanju.

V začetne stopnje se vključujejo udeleženci brez predznanja, v višje stopnje pa se lahko vključijo kandidati, ki imajo osvnojena ustrezna znanja predhodnih stopenj. Udeleženci se vključujejo po uspešno zaključeni predhodni stopnji ali na podlagi razvrstitvenega testa.

Vrste tečajev

1. Splošni jezikovni tečaji obsegajo več stopenj, posamezna stopnja pa traja 60 ur. Programi so javnoveljavni in potrjeni pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Udeleženci spoznajo osnove tujega jezika in osvajajo vse jezikovne spretnosti v različnih splošnih življenjskih situacijah.

2. Konverzacijski jezikovni tečaji trajajo 40 ur in so namenjeni utrjevanju pogovornega jezika. Od udeležencev se pričakuje določeno predznanje in poznavanje jezika. Na učnih urah se obravnava tematika praktičnih in splošno-pogovornih situacij in spodbuja udeležence, da se izražajo izključno z uporaba tujega jezika.

3. Tečaji poslovnega tujega jezika trajajo 1- do 2-krat tedensko, pri čemer se obseg ur dogovori z udeleženci. Od udeležencev se pričakuje določeno predznanje in splošno poznavanje tujega jezika. Namenjen je utrjevanju in osvajanju poslovnega izrazoslovja na govornem in pisnem področju.

Potek usposabljanja

Tečaji običajno potekajo 1-do 2-krat tedensko, po 3-4 ure v popoldanskem času, urnik pa se prilagaja tudi potrebam skupine.

Tečaji potekajo na sedežu zavoda, po dogovoru pa tudi v prostorih naročnikov.

Ob zaključku tečaja udeleženci tečaja, ki so osvojili predvidene vsebine in imajo poravnane stroške izobraževanja, prejmejo potrdilo CIK Trebnje.

Informacije in prijave:
Sabina Tori Selan
organizatorka izobraževanja
T: +386 7 34 82 104
E: sabina.tori-selan@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek, torek, četrtek, od 9. do 15. ure
sreda, od 11. do 18. ure
petek, od 9. do 14. ure