Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Socialni-a oskrbovalec-ka na domu

Socialni-a oskrbovalec-ka na domu

O programu in komu je namenjen

Priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev NPK socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu so namenjene tistim, ki imajo veselje do oskrbe starejših ljudi, sprejemajo drugačnost, so strpni, pošteni… in tistim, ki bi radi opravili izpit za pridobitev certifikata NPK socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu.

Posebni pogoji za pridobitev poklicne kvalifikacije:
– končana osnovna šola
– 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi oz. vsaj eno leto na področju socialnega skrbstva
– starost najmanj 23 let
– uspešno zaključen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev)
– imeti socialne in psihofizične lastnosti, ki so sestavni del poklicne kompetentnosti.

Socialne in psihofizične lastnosti so vključene v ocenjevalni postopek, pri ocenjevanju zbirne mape, pripravi nalog za dokazovanje usposobljenosti in neposredno ocenjevanje. Opredeljeni so po posameznih področjih:
– socialno varstvo
– delo z uporabniškimi skupinami
– organizacija dela
– socialno vključevanje uporabnikov
– komunikacija
– ravnanje s pripomočki
– osebna oskrba
– gospodinjska pomoč
– zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Potek usposabljanja

Pred prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja za pridobitev NPK socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu  mora kandidat uspešno zaključiti 128-urni verificiran program Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu, ki zajema naslednje vsebine:
– komunikacija
– organizacija dela
– delo z uporabniškimi skupinami in socialno vključevanje uporabnikov
– gospodinjska pomoč in socialno oskrbovanje na domu
– ravnanje s pripomočki
– osebna oskrba (praktični del usposabljanja)

več na: http://www.szslo.si

Informacije in prijave:
Martina Podlesnik
koordinatorka   izobraževanja
T: +386 7 34 82 108
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek – četrtek,   od 9. do 15. ure
petek, od 9. do 14. ure