Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Varuh-inja predšolskih otrok

Varuh-inja predšolskih otrok

O programu in komu je namenjen

Priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev NPK Varuh/inja predšolskih otrok so namenjene vsem, ki bi želeli opravljati dejavnost varovanja otrok na domu, kamor sodi varovanje zdravja otrok in upoštevanje varnostnih ukrepov, zagotavljanje varnega, spodbudnega in privlačnega okolja za otroka, zagotavljanje ustreznega hranjenja otroka in k temu pripadajoče naloge.

Posebni pogoji za pridobitev poklicne kvalifikacije:
– najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
– vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd., tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok).

Vsebina

–    zdrav razvoj in dobro psihofizično počutje otroka
–    priprava varnega, spodbudnega in privlačnega okolja
–    način prehranjevanja in primerno oblačenje otroka
–    nega ter vzdrževanje osebne higiene
–    potek počitka za zdravje otroka
–    pojav bolezenskih znakov otroka in nepričakovane situacije, povezane z zdravjem otrok
–    varovanje otroka pred zlorabami
–    vloga odraslega pri podpori in spodbujanju otrokovega razvoja
–    socialno-emocionalni razvoj otroka
–    spodbujanje gibalnega razvoja otroka
–    vključevanje otroka s posebnimi potrebami v varstvo
–    sodelovanje s starši oziroma otrokovo družino

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Potek usposabljanja

Priprave obsegajo 100 ur.

Poklicne kvalifikacije Varuh-inja predšolskih otrok ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti za pridobitev NPK Varuh/inja predšolskih otrok:

Kandidat-ka, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži izpita, ki bo organiziran na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. Način preverjanja predvideva pripravo in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije ter praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj.

Informacije in prijave:
Martina Podlesnik
koordinatorka  izobraževanja
T: +386 7 34 82 108
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek – četrtek,  od 9. do 15. ure
petek, od 9. do 14. ure