Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Kakovost

POKINa CIK-u se zavedamo pomena skrbi za kakovost naše dejavnosti, zato jo načrtujemo strokovno ter na podlagi konkretnih analiz vpeljujemo spremembe in novosti ter uvajamo aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti.

V ta namen že vrsto let vpeljujemo različne dejavnosti, ki spodbujajo kakovost našega dela in programov. Leta 2005 smo se vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga ob podpori MIZŠ in ESS razvija in vodi Andragoški center Slovenije. V času trajanja projekta smo imenovali projektno skupino za kakovost, analizirali stanje na področju spremljanja kakovosti na zavodu in oblikovali akcijski načrt vpeljevanja izboljšav. Z vključitvijo v projekt smo se seznanili s sistemom samoevalvacije in z orodji za spremljanje kakovosti na področju izobraževanja odraslih.

Z namenom, da skrb za kakovost naše dejavnosti še izboljšamo, smo se v letu 2010 vključili v nacionalni projekt Svetovalec za kakovost, ki ga ob podpori MIZŠ in ESS razvija in vodi Andragoški center Slovenije. V sklopu projekta se je usposobila svetovalka za kakovost, s pomočjo katere kakovost našega dela še bolj sistematično spremljamo in razvijamo. Na podlagi tega smo sprejeli tudi Listino o kakovosti.

Sistem samoevalvacije še vedno razvijamo in izboljšujemo ter vsako leto oblikujemo samoevalvacijsko poročilo. Za razvoj kakovosti na našem zavodu skrbimo vsi zaposleni, naši partnerji in komisija za kakovost, ki jo v sklagu z določili Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju imenuje svet zavoda in katere temeljna naloga je spremljanje in ugotavljanje kakovosti izobraževalnega dela na zavodu. Komisijo sestavljajo predstavniki strokovnih delavcev zavoda in predstavniki zunanjih sodelavcev.

Smo tudi nosilec Zelenega znaka POKI, ki ga v sklopu spodbud za kakovost na področju izobraževanja odraslih podeljuje Andragoški center Slovenije. Zeleni znak POKI predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih, ki dve leti po natančno določeni metodologiji presoja svojo kakovost v izobraževanju odraslih ter na podlagi ugotovitev vpeljuje izboljšave. Organizacija lahko po preteku dveh let zaporosi za podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka POKI.

V letu 2015 smo se vključili tudi v Ekspertno zunanjo evalvacijo, ki je ena od oblik zunanje evalvacije izobraževanja odraslih, ki jo razvija ACS. Namenjena je zunanjemu potrjevanju kakovosti izobraževanja odraslih v organizaciji, spodbujanju ohranjanja že doseženih standardov in uvajanju izboljšav in razvoja kakovosti. Prejeli smo potrdilo – plaketo o sodelovanju v razvojnem projektu ekspertne zunanje evalvacije s pozitivno oceno.

 

Informacije:

Kristina Jerič
organizatorka izobraževanja odraslih

T: +386 7 34 82 108
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, od 9. do 15. ure
torek, od 11. do 18. ure
petek, od 9. do 14. ure