Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Komisija za kakovost

Za razvoj kakovosti na našem zavodu skrbimo vsi zaposleni, naši partnerji in komisija za kakovost, ki jo v skladu z določili Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju imenuje svet zavoda in katere temeljna naloga je spremljanje in ugotavljanje kakovosti izobraževalnega dela na zavodu.

Komisijo sestavljajo predstavniki strokovnih delavcev zavoda in predstavniki zunanjih sodelavcev.

Komisijo za kakovost v šolskem letu 2017/2018 sestavljajo:

  • Kristina Jerič, organizatorka IO, predsednica komisije
  • Martina Podlesnik, koordinatorka IO, članica
  • Sabina Tori Selan, organizatorka IO, članica
  • Zlatka Butkovec Gačnik, zunanja sodelavka, članica
  • Silva Mežnar, zunanja sodelavka, članica
  • Andrejka Vabič Nose, kustosinja, članica

Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2016/2017
Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2015/2016
Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2014/2015.