Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Predstavitev zavoda

OSNOVNI PODATKI:

Naziv:Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK  Trebnje)
Status:Javni zavod za izobraževanje odraslih
Ustanoviteljice:Občina Trebnje, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Mirna, Občina Šentrupert
Sedež:Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Telefon:+386 7 348 2 100
E-pošta:info@ciktrebnje.si
Spletna stran:www.ciktrebnje.si
Davčna številka:SI 32185782
Matična številka:5102332000
Šifra dejavnosti:85.590

Občina Trebnje se je že pred petimi desetletji dobro zavedala pomena izobraževanja odraslih, nenehnega osvajanja aktualnih znanj in spretnosti za potrebe lokalnega gospodarstva in razvoja lokalne skupnosti, zato je leta 1959 ustanovila Ljudsko univerzo, ki se je leta 1965 preimenovala v Delavsko univerzo. Razvijanju in pospeševanju izobraževanja odraslih v lokalnem okolju se je čez dve leti priključila še knjižnična dejavnost. Zaradi razvoja in širitve programske ponudbe se je čez slabo leto (leta 1977) Delavska univerza preimenovala v Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), pod katerim imenom delujemo še danes. Dejavnosti izobraževanja odraslih in knjižnični dejavnosti se je leta 1983 priključila še dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja, leta 1994 pa tudi galerijska dejavnost v obliki Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

Slovenska knjižnična dejavnost in glasbeno izobraževanje na osnovni stopnji sta se na nacionalni ravni razvili v sistem in vzpostavljeni so bili pogoji za ureditev samostojnih zavodov na tem področju, zaradi česar sta se Glasbena šola Trebnje in Knjižnica Pavla Golie Trebnje izločili, prva leta 1991 in druga leta 2005.

Sedež zavoda je v Trebnjem, na Kidričevi ulici 2, kjer delujemo v sodobno opremljenih učnih prostorih. V želji, da izobraževanje približamo slehernemu posamezniku, izvajamo dejavnost izobraževanja odraslih tudi zunaj sedeža, v krajih Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Grosuplje in širše.

Naša programska ponudba se je skozi desetletja spreminjala in izpopolnjevala, vedno pa je nudila aktualne, zanimive in uporabne vsebine. Tudi danes razvijamo in izvajamo celovito ponudbo izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe ter programov strokovnega in splošnega izobraževanja in usposabljanja:
– program osnovne šole za odrasle,
– programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
– višje in visokošolsko strokovno izobraževanje
– jezikovni tečaji in slovenščina za tujce
– tečaji računalništva
– usposabljanja s področja računovodstva in knjigovodstva
– izobraževanja s področja zdravstva, sociale in osebne rasti
– učni programi za starejše odrasle v obliki dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje
– programi za izboljšanje pismenosti različnih ciljnih skupin
– študijski krožki.

Našo dejavnost dopolnjujemo tudi s svetovalno in drugimi dejavnostmi, ki sodijo v podporo in pomoč odraslim pri učenju. Svetovalna dejavnost zavoda zajema svetovanje odraslim pred vključitvijo v izobraževanje in udeležencem v času izobraževanja. S pomočjo namensko oblikovanih programov in projektov razvijamo in spodbujamo učenje in strokovna rast različnih ciljnih in starostnih skupin (prebivalci podeželja s podeželja, pripadniki romske skupnosti, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni, aktivni, mladi, starejši odrasli…).

Izobraževanje je temeljna človekova pravica, žal pa tudi dobrina, ki ni vsem enako dosegljiva in vse pogosteje privilegij premožnejših. S pridobivanjem nacionalnih in evropskih sredstev skušamo omogočiti udeležbo v naših izobraževalnih programih vsem.

Celostnost, Inovativnost in Kakovost (CIK) so lastnosti, ki nas odlikujejo že več desetletij. To potrjujeta tradicija in zaupanje, ki nam ga vsako leto izkazuje več kot 2000 udeležencev. Vabljeni, da se letos o tem prepričate tudi vi.

VREDNOTE

Inovativnost, strokovnost, kakovost, osebnostni in strokovni razvoj ter razvoj udeležencev, dostopnost, prilagodljivost.

POSLANSTVO

Poslanstvo CIK Trebnje je spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvijanje in nudenje kakovostnega in uporabnega izobraževanja za vse generacije ter pri tem uporabnikom zagotavljati potrebno pomoč, informacije in svetovanje. Z našo dejavnostjo spodbujamo in skrbimo za razvoj vseživljenjskega učenja v ožjem okolju. Zvišujemo raven izobraženosti in razgledanosti prebivalcev lokalnega okolja ter jim z novimi znanji in spretnostmi odpiramo nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju. V okolju krepimo ustvarjalnost, inovativnost in izvirnost ter omogočamo kakovosten gospodarski in družbeni razvoj.

Na področju kulture je poslanstvo zavoda raziskovanje, predstavljanje in promocija kulturne dediščine, ki je specifična za lokalno okolje, ki jo goji in razvija že vrsto let in predstavlja posebnost na nacionalnem in mednarodnem področju: zbirki Naivna likovna umetnost in Rastoča knjiga.

VIZIJA

Naša vizija je, da postanemo center vseživljenjskega učenja v okolju, kjer delujemo, še naprej utrjujemo položaj v lokalnem okolju in na nacionalni ravni ter se s strokovnimi, izvirnimi in kakovostnimi dejavnostmi uveljavimo tudi na evropskem nivoju.

Na področju kulture pa je vizija našega zavoda, da postanemo center naivne likovne umetnosti v celostnem pomenu na nacionalnem nivoju ter se s strokovnimi, izvirnimi in kakovostnimi galerijskimi dejavnostmi na področju likovne umetnosti uveljavimo tudi na mednarodnem nivoju.