Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Center medgeneracijskega učenja Trebnje

DSC_1188  CMU1 IMG_0812

CMU TREBNJE-logotipMedgeneracijsko učenje je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega in je potekalo v družinah, ko so starejši prenašali svoje znanje in modrost na mlajše. Znanja, izkušnje, spretnosti in vrednote so se spontano in neformalno prenašala znotraj družin.

Danes je situacija drugačna. Sodobne družine so razseljene, prisotna je večja mobilnost, mlajši živijo daleč od svojih staršev, stari starši in vnuki pa so pogosto prostorsko oddaljeni. Zaradi pomanjkljivih stikov med starejšimi in mlajšimi oboji izgubljajo možnosti razvoja, zato so začeli nastajati medgeneracijski programi. V njih se povezujejo mlajši in starejši, ki niso v sorodu, učenje pa ni le priložnostno in naključno, kot je bilo v družini, temveč je načrtovano in organizirano.

Medgeneracijsko učenje poteka med različnimi skupinami, prenos znanja pa poteka v vse smeri (starejši učijo mlajše in obratno), ne dogaja se le v družini, temveč tudi na delovnem mestu, v lokalnem okolju, v izobraževalnih institucijah itd. Nastajajo nova omrežja, ki prepletajo generacije in kulture. Medgeneracijsko učenje je ena od poti za sožitje generacij, ki omogoča mladim spoznavati starost, starejšim pa slediti mladosti, za skupno delovanje v korist vseh generacij.

V sklopu Centra medgeneracijskega učenja Trebnje so na voljo programi v podporo razvoja medgeneracijske solidarnosti ter izmenjave znanja in izkušenj različnih generacij in skupin, ki potekajo v obliki enkratnih delavnic, krožkov ali obsežnejših tečajev. Potekajo v Trebnjem in krajih občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in drugje.

Center medgeneracijskega učenja Trebnje je bil ustanovljen in deluje po principih Strategije razvoja in izvajanja medgeneracijskega učenja na ljudskih univerzah Slovenije, Zveze ljudskih univerz Slovenije (2013):
– izvajanje medgeneracijskega učenja za vse generacije
– širitev partnerske mreže
– zagotavljanje mreže prostovoljcev mentorjev
– usposabljanje mentorjev.

Dejavnost CMU Trebnje sofinancirajo: MIZŠ, Občina Trebnje, Občina Mirna, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Šentrupert.

Informacije in prijave:
Tanja Vrčkovnik
koordinatorka
T: +386 7 34 82 108
E: tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek, torek, sreda, od 9. do 15.  ure,
četrtek, od 11. do 18.  ure
petek, od 9. do 14. ure