Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

CreatingMAP

CREATING MAP

Trajanje projekta:

1.9. 2016 – 31.8.2018

Partnerji:

Zakaj CREATING MAP – Creating Methodologies, Creating Active People?

Creating The MAP Project – Creating Methodologies, Creating Active People je dveletni projekt, ki ga financira program Erasmus +. Izhaja iz potrebe po razvoju novih metodologij in inovativnih orodij, ki se ne osredotočajo le na usposabljanje zapornikov, da bi izboljšali svoje znanje in spretnosti, temveč tudi na usposabljanje osebja, ki dela z zaporniki in nekdanjimi storilci kaznivih dejanj.

Cilji projekta:

  • ustvariti inovativne metodologije in orodja za strokovnjake, ki delajo z zaporniki in bivšimi zaporniki
  • usposabljanje in poklicno svetovanje za izboljšanje strokovnih spretnosti in spreminjanje akcijskih poti
  • razvoj inovativnih praks za posodobitev organizacij, ki delajo z zaporniki, in za podporo novih politik vključevanja delovnih mest
  • večja uporaba učnih rezultatov pri opisih in opredelitvi kvalifikacij ter njihovi oceni za večjo vključitev na trg dela
  • okrepitev interakcije med prakso, raziskavami in izvajanjem novih politik zaposlovanja
  • vzpostaviti nove načine za sodelovanje z zaporniki ali nekdanjimi zaporniki, da bi dosegli večjo reintegracijo in s tem povečali število delovnih mest na tem področju
  • spodbujanje premagovanja ovir pri aktivnem iskanju zaposlitve in / ali samozaposlitve nekdanjih zapornikov z uporabo najprimernejših orodij in strategij, prilagojenih njihovim posebnostim

 

Rezultati projekta:

IO1 – Evropski načrt usposabljanja za zaposlovanje in poklicno vključevanje
IO2 – Evropski program usposabljanja za načrtovanje in uporabo orodij

Za več informacij obiščite spletno stran projekta: http://www.creatingmap.com

Informacije:
Kristina Jerič
T: +386 7 34 82 108
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

»Projekt je podprt s sredstvi Evropske unije. Ta dokument odraža le stališča avtorjev. Evropska komisija in nacionalna agencija nista odgovorni za kakršno koli rabo informacij, ki jih vsebuje ta dokument.«