Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Digital Storytelling

Trajanje projekta:

 1. 9. 2016–31.1.2018

Partnerji:

Zakaj Digital storytelling?

Živimo v družbi, sestavljeni iz različnih družbenih skupin, ki niso v enaki meri vključene v socialno življenje. Tako je nemalo ranljivih skupin, ki se jih ne sliši, ne vidi, se nanje pozabi. Slednje so zaradi svojih specifičnih lastnosti in omejitev kot so starost, brezposelnost, revščina, zdravstvene in druge težave pogosto nerazumljene in izključene iz družabnega okolja. Ker se tudi v našem lokalnem okolju vsakodnevno srečujemo s posamezniki, ki so odrinjeni na rob družbe, smo se na CIK Trebnje vključili v Erasmus+ projekt DigiPower, da skupaj s partnerji iz Finske, Danske, Islandije, Italije in Turčije s pomočjo metode ”digital storytelling” opolnomočimo posameznike na družbenem robu.

Kaj je Digital Storytelling?

Digital Storytelling je moderna oblika pripovedovanja zgodb oziroma metoda, ki se lahko uporabi kot izobraževalno orodje, še posebej pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami. Pojem ”digital storytelling” pomeni enostaven in kreativen proces, skozi katerega osebe, ki imajo malo ali nič izkušenj iz dela na računalniku, osvojijo osnovne veščine in lahko skozi kratek film povedo osebno zgodbo. Pri tem lahko uporabijo slike, zvok, tekst ali kateri drugi material, ki obstaja v elektronski obliki. Posamezniki lahko tako povedo zgodbo, predstavijo ideje ali izrazijo svoj pogled.

V projektu se bomo osredotočili na odrasle posameznike, ki izhajajo iz naslednjih ranljivih skupin:

 • odrasli z motnjami v duševnem razvoju
 • odrasli s slabšimi možnosti socialnega vključevanja (brezposelni, migranti, Romi, starejši,…)

Glavni namen projekta je:

 • usposobiti mentorje in zaposlene na področju izobraževanja za uporabo metode ”digital storytelling” pri svojem delu,
 • izboljšati njihove pedagoške kompetence skozi raziskovanje uporabe digitalnih metod na področju izobraževanja in dela z ranljivimi skupinami,
 • izboljšati kompetence in veščine posameznikov iz ranljivih ciljnih skupin
 • omogočiti posameznikom iz ranljivih skupin, da s pomočjo metode ”digital storytelling” povedo svojo zgodbo ter
 • ozavestiti družbo o problematikah, ki nas obdajajo
 • raziskati in razviti dobre prakse uporabo metode digital storytelling v izobraževanju, za opolnomočenje in socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin

Aktivnosti:

 • raziskovanje metode digital storytelling in možnosti uporabe metode v izobraževanju
 • izvedba treninga za mentorje, ki se pri svojem delu srećujejo z ranljivimi ciljnimi skupinami
 • usposabljanje posameznikov iz ranljivih ciljnih skupin za uporabo metode digital storytelling
 • opolnomočiti in spodbuditi socialno vključevanje posameznikov iz ranljivih ciljnih skupin
 • partnerska srečanja

Več o projektu si lahko preberete na: http://digipower.akademia.is/ ali nas spremljate na Facebook strani projekta.

Dostop do digitalnih zgodb   https://vimeo.com/digipower .

 

Informacije:

Patricija Pavlič
T: +386 7 34 82 101
E: patricija.pavlic@ciktrebnje.si

”Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.  Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

logo_ds             AW50+