Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

FAIR

Projekt FAIR – Fighting against Inmates’ radicalisation

FAIR obravnava problem islamske radikalizacije s posebnim poudarkom na zaporniškem sistemu.

Trajanje projekta: 9. 10. 2017 – 8. 10. 2019

Št. pogodbe: 763538 — FAIR — JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03

 

Cilji projekta:

 • vzpostaviti notranji sistem zgodnjega zaznavanja radikalizacijskih kazalnikov v zaporih in takojšnje opozarjanje ustreznemu osebju,
 • izdelati alternativni model kot odgovor na obstoječe ukrepe, ki vključuje programe preprečevanja radikalizacije in rehabilitacijo za skrajno radikalizirane obsojence,
 • preprečiti in odvračati procese radikalizacije v zaporih ter preprečiti vključevanje evropskih in tujih državljanov v teroristične skupine, povezane z ISIS.

 

Rezultati projekta:

 • Projekt FAIR temelji na zbiranju najboljših evropskih praks v zvezi z ukrepi za preprečevanje islamske radikalizacije v zaporih, in poročilu o kazalnikih tveganja za odkrivanje radikaliziranih zapornikov in zapornikov, ki so dovzetni za radikalizacija. poročilo podrobno opisuje elemente, stališča in vedenja, ki so uporabni pri odkrivanju ogroženih zapornikov.
 • Potrebe mentorjev v zaporih glede preprečevanja in / ali ravnanja z radikalizacijo so povzete v poročilu o analizi potreb mentorjev v zaporih.
 • Skupne smernice, ki odkrivajo in beležijo potrebe mentorjev, ki delajo z zaporniki, katerim grozi radikalizacija.
 • Program za preprečevanje in rehabilitacijo omogoča mentorjem v zaporih preprečevanje radikalizacije zapornikov in podpira postopen prehod v življenje zunaj zapora.
 • V vseh partnerskih državah so organizirane okrogle mize z deležniki in odločevalci za evidentiranje razmer in potreb v nacionalnem kontekstu. Povzetki okroglih miz so zbrani v skupnem poročilu o skupinskih diskusijah.
 • 170 mentorjev iz 9 držav je vključenih v program usposabljanja za mentorje, ki spodbuja sposobnosti mentorjev pri okrivanju radikalizacijskih dejavnikov v zaporih ter izboljšuje njihovo znanje in veščine.
 • Spletna posvetovalnica v vseh partnerskih jezikih omogoča pojasnila in usmeritve za novo usposobljene mentorje v zaporih.
 • Izvedla se bo študija o možnostih vzpostavitve alternativnega centra za pridržanje in nastanitev radikaliziranih zapornikov.

 

Partnerji:

 • Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, Italija
 • University of Malta, Malta
 • Arq Psychotrauma Expert Group, the Netherlands
 • European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), Finland
 • Southern Great Plains Region Social Research Association, Hungary
 • Centre for Promoting Lifelong Learning, Romania
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Slovenia
 • EuroCoop, Inštitut za evropske raziskave in razvoj, Slovenia
 • Social Innovation Fund, Lithuania
 • Portuguese Association of Psychology Discussions, Portugal

 Več o projektu: www.fair-project.eu

 

Informacije:

Sabina Tori Selan
T: +386 7 34 82 104
E: sabina.tori-selan@ciktrebnje.si

”Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.  Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”