Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

FAMSKILL

FamSkill
(Basic Skills and Family Learning – an integrated approach to help adults re-engage with learning)

Trajanje projekta:

1.10. 2017 – 30.9.2019

Partnerji:

Zakaj FamSkill?

Nizko izobraženi se zaradi preteklih slabih izobraževalnih izkušenj ne vključujejo v izobraževanje v odraslosti, so pa kot starši zelo motivirani, da pri učenju pomagajo svojim otrokom. Projekt raziskuje širše učinke t.i. družinskega učenja. Večina tovrstnih programov se osredotoča na izboljševanje temeljnih spretnosti pri otrocih, inovacija projekta FamSkill pa je prenosljivost in uporabnost za odrasle. Integrirani pristop, ki ga preko inovativnega programa kurikuluma družinskega učenja uvaja projekt FamSkill, predstavlja eno izmed možnosti, ki bo odraslim pomagala pri vnovični vključitvi v učenje in izobraževanje.

 Cilji projekta:

  1. izboljšanje temeljnih spretnosti (branje, pisanje, računanje, digitalne spretnosti) manj izobraženih odraslih staršev
  2. ponuditi staršem ˝drugo priložnost˝ da se preko učenja z njihovimi otroki ponovno vključijo v učenje in izobraževanje
  3. razvoj kompetence ˝učenje učenja˝ (learning to learn)
  4. povečanje starševskega razumevanja šolskih procesov in pedagogike (izboljšanje odnosov starši – šola)

Rezultati projekta:

  1. Nadaljnji strokovni razvoj izobraževalcev
  2. Pilotna implementacija kurikuluma družinskega učenja
  3. Izboljšanje dostopa do učnih priložnosti in ponovna vključitev nižje izobraženih odraslih v učenje
  4. Krepitev sodelovanja in razvoj partnerstev v lokalnem okolju (šole, NVO, socialni in izobraževalni zavodi, …)

Za več informacij obiščite spletno stran projekta: http://famskilleutr.com/.

Informacije:
Patricija Pavlič
T: +386 7 34 82 100
E: patricija.pavlic@ciktrebnje.si

»Projekt je podprt s sredstvi Evropske unije. Ta dokument odraža le stališča avtorjev. Evropska komisija in nacionalna agencija nista odgovorni za kakršno koli rabo informacij, ki jih vsebuje ta dokument.«