Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Izvajanje programov za zaprte osebe

Izvajanje izobraževalnih programov, nacionalnih poklicnih kvalifikacij in delovnih terapij za zaprte osebe 2016-2019

Trajanje okvirnega sporazuma:  3. 5. 2016 – 31. 12. 2019

SKLOP 1: Izvajanje srednješolskih programov, programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij in delovne terapije za  Zavod za prestajanje kazni zapora Dob

PARTNERJI:

 • CIK Trebnje, izvajalec
 • Javni zavod Cene Štupar Ljubljana, podizvajalec
 • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Novo mesto, podizvajalec
 • Šolski center Novo mesto, podizvajalec
 • Napok d.o.o. Celje, podizvajalec
 • LU Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko, podizvajalec

 Na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila storitev – seznam storitev B na podlagi 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14-ZDU-1), ki ga je  objavila RS, Ministrstvo za pravosodje, URSIKS smo bili izbrani za izvajanje srednješolskih programov, programov nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in delovnih terapij za  Zavod za prestajanje kazni zapora Dob:

 • NPK čistilec prostorov
 • NPK dietni kuhar
 • NPK izdelovalec spletnih strani
 • NPK pomočnik kuharja
 • NPK računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
 • NPK skladiščnik v logistiki
 • NPK viličarist
 • NPK poljedelec
 • NPK izvajalec zidanja in ometanja
 • NPK operater na CNC strojih
 • NPK upravljalec strojev v proizvodnji
 • Srednješolske programe

Kot podizvajalec v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij čistilec-ka prostorov, dietni kuhar in pomočnik kuharja sodelujemo v:

 • Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig
 • Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana
 • Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora Celje
 • Prevzgojnem dom Radeče
 • Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor

Programi priprav nacionalno poklicnih kvalifikacij na postopek ugotavljanja in preverjanja se izvajajo glede na potrebe naročnika.

 

Informacije in prijave:
Martina Podlesnik, koordinatorka projekta
T: +386 7 34 82 108
E:  martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Pravosodje  ess2016

Izobraževanje/usposabljanje se financira iz operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.