Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Neformalno izobraževanje brezposelnih

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH

Trajanje projekta: 1. 4. 2017 – 31. 10. 2017

Projektni partnerji:

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Cilj programa je povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih s področja Območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Novo mesto in večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih območna služba Novo mesto napoti na izobraževanje.

Na CIK Trebnje bomo do konca oktobra 2017 izvajali naslednje programe:
Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka
Word nadaljevalni
RPO – računalniška pismenost za odrasle

Informacije in prijave:
Tanja Vrčkovnik, koordinatorka izobraževanja
T: +386 7 34 82 102, 041 567 772
E: tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

mizs_slo