Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

SKILLHUBS

Transnational prison up-skilling guidance and training model: skillHUBS

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020

 

 

Namen projekta:

Glavni namen projekta je razvoj novega modela usposabljanja in svetovanja za izboljšanje temeljnih kompetenc obsojencev ter priporočil za razširjanje modela v izobraževanju zaprtih oseb. Osredotočili se bomo na pisno, numerično in digitalno kompetnco, pa tudi na kompetence, katere je Svetovni gospodarski forum na konferenci v januarju 2014 določil kot ključne tri za opravljanje poklicev prihodnosti – kritično mišljenje, kreativnost in reševanje problemov.

Model “skillHUBS” bo temeljil na ogrodju svetovalnih središč in bo namenjen vrednotenju in razvijanju ključnih spretnosti z namenom izboljšati vključenost obsojencev v izobraževalni sistem, trg dela in družbo po prestani kazni.

 

Aktivnosti:

 • izvedba raziskave med obsojenci ter izobraževalnim osebjem v zaporih, s katero bomo ugotavljali potrebe po vrednotenju in razvijanju izbranih kompetenc,
 • razvoj modela modela usposabljanja in svetovanja (metodologija za vrednotenje kompetenc, razvijanje kompetenc ter pripravo mapo učnih dosežkov),
 • pilotna izvedba modela v treh zaporih v Sloveniji, na Malti in v Romuniji,
 • priprava priporočil za razširjanje modela v izobraževalni sistem zaprtih oseb v Evropi in širše.

 

Partnerji:

 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (koordinator),
 • Andragoški center Republike Slovenije,
 • European Association for the Education of Adults (Belgija),
 • International Corrections and Prison Association (Nizozemska),
 • University of Malta (Malta),
 • Learning and Work Institute (Velika Britanija),
 • Baia Mara Penitentiary (Romunija).

 

Informacije:

Sabina Tori Selan
T: +386 7 34 82 104
E: sabina.tori-selan@ciktrebnje.si

”Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.  Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”