Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Svetovalno središče Pokolpje

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018

Partnerji:  

CIK Trebnje v okviru projekta ISIO – Svetovalno središče Pokolpje nudi BREZPLAČNO informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Svetujemo vam o:

 • različnih možnostih formalnega izobraževanja
 • o pogojih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
 • strokovnem izpopolnjevanju v širšem okolju
 • vpisnih pogojih v različne programe
 • različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja
 • učni pomoči, premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem
 • načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja
 • veščinah iskanja zaposlitve (priprava ponudb za delo, življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor)

Vključite se lahko tudi v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili na področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, v okviru družine, delovanja v družbi ali pri ukvarjanju s prostočasnimi aktivnostmi.

Vrednotenje znanj je pomembno:

 • za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev NPK
 • pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere
 • zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela
 • za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev

Vključeni v postopek si izdelate tudi svojo zbirno mapo oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Ciljna skupina: odrasli, ki NISO ZAPOSLENI (brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, osebe na prestajanju kazni zapora in drugi).

Strateški partnerji, ki sestavljajo strateški svet Svetovalnega središča Pokolpje, so:

Občina Črnomelj, Center za socialno delo Črnomelj, Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, Razvojno-informacijski center Črnomelj, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Razvojni center Kočevje Ribnica, Ljudska univerza Kočevje, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Strokovno področje razvija Andragoški center Slovenije http://www.acs.si/svetovanje. Več informacij o postopku ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja: http://vpnz.acs.si/portal/

Informacija o varovanju osebnih podatkov svetovancev v Svetovalnem središču Pokolpje:  tukaj

Info novice ISIO 2017/2018: http://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2017-2018.pdf.

Uradne ure

Informacije:
Kristina Jerič, svetovalka in koordinatorka projekta
T: +386 7 34 82 108, 031 745 575
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

Informiranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, ker projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Izob. znanost in šport