Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Svetovalno središče Pokolpje

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 11. 2017

Partnerji:  

CIK Trebnje v okviru projekta ISIO – Svetovalno središče Pokolpje nudi BREZPLAČNO informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Svetujemo vam o:

 • različnih možnostih formalnega izobraževanja
 • o pogojih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
 • strokovnem izpopolnjevanju v širšem okolju
 • vpisnih pogojih v različne programe
 • različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja
 • učni pomoči, premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem
 • načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja
 • veščinah iskanja zaposlitve (priprava ponudb za delo, življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor)

Vključite se lahko tudi v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili na področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, v okviru družine, delovanja v družbi ali pri ukvarjanju s prostočasnimi aktivnostmi.

Vrednotenje znanj je pomembno:

 • za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev NPK
 • pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere
 • zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela
 • za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev

Vključeni v postopek si izdelate tudi svojo zbirno mapo oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Ciljna skupina: odrasli, ki NISO ZAPOSLENI (brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, osebe na prestajanju kazni zapora in drugi).

Uradne ure

Informacije:
Kristina Jerič, svetovalka in koordinatorka projekta
T: +386 7 34 82 108, 031 745 575
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

Informiranje in svetovanje je za udeležence brezplačno, ker projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Izob. znanost in šport