Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Sodelovanje z nami

Center za izobraževanje in kulturo vabi k sodelovanju sodelavce za delo pri organizaciji izobraževanja odraslih, koordinaciji projektov in učitelje za delo v izobraževalnih programih:

– program Osnovna šola za odrasle
– programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja gostinstva in gastronomije, turizma, ekonomije, predšolske vzgoje…
– programi splošnega in strokovnega izobraževanja s področja računalništva, tujih jezikov, računovodstva in knjigovodstva…

Sodelavci-ke morajo za poučevanje ali druge oblike sodelovanja izpolnjevati določene pogoje, zaželene pa so tudi izkušnje pri delu z odraslimi (več o pogojih: 07 / 34 82 100 ali info@ciktrebnje.si –  pripis: ponudba za sodelovanje)

Kandidati-tke vabimo, da ponudbam priložijo:
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj
– fotokopije dokazil o strokovni usposobljenosti (izobrazbi)
– fotokopijo potrdila o doseženi pedagoško-andragoški izobrazbi (če ga imajo)
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja (če ga imajo)

Ponudbe z dokazili sprejemamo na naslovu: CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje ali  info@ciktrebnje.si –  pripis: ponudba za sodelovanje.