Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Začetna integracija priseljencev – ZIP

ZIP je javno veljavni program učenja slovenskega jezika, ki vključuje tudi program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. Program se izvaja v obsegu 60, 120 in 180 ur, izvaja pa se v Trebnjem, Novem mestu in Krškem. Z novimi skupinami bomo pričeli v šolskem letu 2017/2018.

Več o programu.