Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Zmorem ker znam

Brezplačni programi priprav za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za brezposelne osebe v letu 2016

V okviru programov usposabljanja, izpopolnjevanja in priprav za potrjevanje/ preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) Zmorem, ker znam, smo bili uspešni pri pridobitvi programa, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ciljna skupina in programi priprav

Priprave za potrjevanje/ preverjanje NPK so namenjene brezposelnim osebam za pridobitev dodatnih znanj in spretnosti za nadaljnje postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki omogočajo opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Obsegajo 104 ure, programi pa so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela in so za brezposelne osebe  brezplačni.

Priprave za ugotavljanje in potrjevanje NPK na našem centru:

  • NPK pomočnik-ca kuharja-ice,
  • NPK socialni-a oskrbovalec-ka na domu,
  • NPK računovodja-kinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode,
  • NPK pomočnik-ica natakarja-ice.

Uspešen zaključek programov priprav

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Novo mesto, smo usposobili 41 brezposelnih kandidatov, ki se sedaj lahko vključijo v program Usposabljanje na delovnem mestu (UDM).

npk-podelitev
Foto (A.S.): Udeleženci, ki so pridobili certifikat za NPK pomočnik kuharja (A.S.)

Udeleženci NPK pomočnik-ca kuharja-ice so uspešno opravili tudi preverjanje in potrjevanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in tako pridobili javno veljavno listino – certifikat. Ostali udeleženci pa se na preverjanje in potrjevanje še pripravljajo.

Informacije:
Martina Podlesnik, koordinatorka
T:+386 7 34 82 108
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

 

mizs_slo